مجتمع تولیدی تخم مرغ پورعلی ، برندی معتبر و شناخته شده در زمینه تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بوده و دارای مجوز های لازم در این زمینه می باشد.تعدادی از مجوزها را می توانید مشاهده نمایید